แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

คำสั่งต่างๆ