กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy และการขับเคลื่อนจริยธรรม 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2566  เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  โดยนายสรรพวัฒน์  เกิดชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  ได้จัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy และการขับเคลื่อนจริยธรรม  พร้อมกับประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่   (No Gift Policy) 

เอกสารแนบ