“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

เอกสารแนบ