โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในรถยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดนำโดย นายสรรพวัฒน์  เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในรถยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ และซักซ้อมวิธีการเอาตัวรอดต่างๆ เช่น วิธีการปลดล็อคประตูรถเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ที่อาจเกิดขึ้น  ,เรียนรู้วิธีการทำงานของแตรรถยนต์  ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน และสร้างความตระหนักให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีการตรวจตราภายในทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรท่าหิน ที่มาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด