ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รอสรุปยอดสิ้นปีงบประมาณ