สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปของตำบล :

อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลพบุรี 18 กิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา มีคลองส่งน้ำและคลองธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสี่คลอง , ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลตะลุง , ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านข่อย , ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,037 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,055 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา,เลี้ยงสัตว์,รับจ้าง
อาชีพเสริม แปรรูปอาหาร

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

  • วัดหลวงท้ายตลาด
  • วัดตะเคียน
  • วัดท่าข้าม
  • โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด
  • โรงเรียนวัดตะเคียน
  • โรงเรียนวัดท่าข้าม
  • อบต.ท้ายตลาด
  • สถานีอนามัยตำบลท้ายตลาด