โครงการบูรณาการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในตำบลท้ายตลาดและตำบลใกล้เคียง เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนระยะเวลาในการติดต่อราชการ ประชาชนสามารถรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างทั่วถึง

 

     มีหน่วยงานที่มาให้บริการได้แก่ สำนักงานสัสดีอำเภอ/  สถานีตำรวจภูธรท่าหิน/ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/สำนักงานประมงอำเภอ/สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานการค้าภายใน/ ห้างบิ๊กซี/สำนักงานปกครองอำเภอ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.ท่าวุ้ง/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/วิทยาลัยการอาชีวศึกษา /การประปาส่วนภูมิภาค  ฯลฯ และหน่วยงานอื่นๆ โดยมีนายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธี

จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสามัคคี

ทีมอำเภอเมืองลพบุรี VS ทีมวานร

ทีมอำเภอเมืองลพบุรี (หญิง) VS ทีม อบต.ท้ายตลาด (หญิง)

ทีม VIP อำเภอเมืองลพบุรี VS ทีม VIP อบต.ท้ายตลาด 

คอมเมนต์