ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันคลองตาวัง หมู่ที่ ๒, ๕ ตำบลท้ายตลาด

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันคลองตาวัง หมู่ที่ ๒, ๕ ตำบลท้ายตลาด มีผู้ชนะการเสนอราคารายละเอียดตามเอกสาร

คอมเมนต์