โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2558

กรมรบพิเศษที่ 2 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับอบต.ท้ายตลาด  อบต.โพธิตรุ อบต.บ้านข่อย ได้จัดทำโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อนำน้ำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในเขตตำบลท้ายตลาดและตำบลใกล้เคียง  เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

คอมเมนต์