ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหลังวัดท่าข้าม หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เรื่อง จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายหลังวัดท่าข้าม หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคารายละเอียดตามเอกสาร

คอมเมนต์