ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 1-2 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยเริ่มจากถังประปาหมู่ที่ 1 ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนายประทวน อู่นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เรื่อง จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 1-2 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยเริ่มจากถังประปาหมู่ที่ 1 ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนายประทวน อู่นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคารายละเอียดตามเอกสาร

คอมเมนต์