ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 1, 3, 5, 6 และ 7 ต.ท้ายตลาด โดยใช้ลูกรังในการซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 395 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เรื่อง จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 1, 3, 5, 6 และ 7 ต.ท้ายตลาด โดยใช้ลูกรังในการซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 395 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคารายละเอียดตามเอกสาร

คอมเมนต์