ผลสรุปราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสำโหรก ถึงบริเวณนานายประทวน อู่นาค หมู่ ๒ ตำบลท้ายตลาด

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เรื่อง จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสำโหรก ถึงบริเวณนานายประทวน อู่นาค หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผลสรุปราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสำโหรก ถึงบริเวณนานายประทวน อู่นาค หมู่ ๒ ตำบลท้ายตลาดรายละเอียดตามเอกสาร

คอมเมนต์