ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองบ้านไผ่แหลม บริเวณปากท่อ ถึงบริเวณบ้านนายโอด กลิ่นไทย หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองบ้านไผ่แหลม บริเวณปากท่อ ถึงบริเวณบ้านนายโอด กลิ่นไทย หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

คอมเมนต์