ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองหลังวัดท่าข้าม บริเวณกลุ่มบ้านนางลำพึง หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองหลังวัดท่าข้าม บริเวณกลุ่มบ้านนางลำพึง หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

คอมเมนต์