ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลท้ายตลาด หมู่ที่ 1, 3, 5, 6 และ 7 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลท้ายตลาด หมู่ที่ 1, 3, 5, 6 และ 7 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

คอมเมนต์