น้ำพริกแกงเผ็ด

ผลิตจากสมุนไพรในครัวเรือน ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร น้ำหนัก :1.00 กรัม  กลุ่มสตรีผลิตน้ำพริกแกงเผ็ด บ้านเลขที่ 58/1 หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี ติดต่อ : นางฉลวย คงน้อย โทร :  036-425553

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 10 คน

การจัดการ

กลุ่มสตรีผลิตน้ำพริกแกงเผ็ดได้เริ่มดำเนินการเมื่อต้นปี 2545 ปัจจุบันมีพลังการผลิตแต่ไม่มีความสามารถหาตลาดจำหน่ายที่แน่นอนได้

ชุมชน

1.กลุ่มสตรีผลิตน้ำพริกแกง
2.กลุ่มเกษตรกร
3.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

กลุ่มสตรีหลังฤดูกาลเกี่ยวผลผลิต จึงรวมกันผลิตน้ำพริกแกงเผ็ดโดยทดลองจำหน่ายในหมู่บ้าน

อาชีพหลัก

ทำนา ,เลี้ยงสัตว์,รับจ้าง

อาชีพเสริม

เลี้ยงสัตว์,รับจ้าง

คอมเมนต์