ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร (Fix-it Center) ณ บริเวณที่ทำการฯ โดยมีประชาชนในชุมชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

  

คอมเมนต์