โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันลอยกระทง 2561

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดพร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยในกิจกรรมการประกวดกระทง การละเล่นรำวงย้อนยุค ณ บริเวณวัดหลวงท้ายตลาด

คอมเมนต์