ท้องถิ่นอำเภอเข้ามาตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการปฏิบัติงานอบต.ท้ายตลาด

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561 ท่านอัญชนา ทุมเชื้อ ท่านท้องถิ่นอำเภอเข้ามาตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการปฏิบัติงานกับทาง อบต.ท้ายตลาด 

คอมเมนต์