ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 ต.ท้ายตลาด


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนต์