ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านคลองกุ่ม หมูที่ 7 ต.ท้ายตลาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านคลองกุ่ม หมูที่ 7 ต.ท้ายตลาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนต์