ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง บริเวณถนนสายหน้าวัดกรอก หมู่ที่ 3 โดยวางท่อระบายน้ำทิ้ง PVC ขนาด 10 นิ้ว ชั้น 5 จำนวน 34 ท่อน ความยาว 136 เมตรพร้อมวางบ่อพัก จำนวน 11 บ่อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง บริเวณถนนสายหน้าวัดกรอก หมู่ที่ 3 โดยวางท่อระบายน้ำทิ้ง PVC ขนาด 10 นิ้ว ชั้น 5 จำนวน 34 ท่อน ความยาว 136 เมตรพร้อมวางบ่อพัก จำนวน 11 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนต์