ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล้กภายในพื้นที่ อบต.ท้ายตลาด หมู่ที่ 3 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล้กภายในพื้นที่ อบต.ท้ายตลาด หมู่ที่ 3 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนต์