โครงการค่ายครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชน โครงการค่ายครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและห่างไกลยาเสพติด ณ ที่ทำการอบต.ท้ายตลาด

 

  

คอมเมนต์