ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด เริ่มจากระบบประปาบ้านไผ่แหลม ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางฉลวย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด เริ่มจากระบบประปาบ้านไผ่แหลม ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางฉลวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้

คอมเมนต์