โครงการติดตั้งราวจับสำหรับผู้พิการ บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดจัดทำราวสแตนเลส เพื่อบริการให้กับผู้พิการติดต่อราชการ โดยปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้าที่ทำการอบต.ฯ

 

คอมเมนต์