ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 1, 2, 3, 6 และ 7 ตำบลท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 1, 2, 3, 6 และ 7 ตำบลท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้ 

คอมเมนต์