โครงการประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยมีการสรงน้ำพระ การมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

 

  

  

คอมเมนต์