ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจ้างเหมาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้ 

คอมเมนต์