ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 ต.ท้ายตลาด โดยเริ่มจากบริเวณกลุ่มบ้านนายสุธี สวนทอง ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางสาวอรวรรณ ขาวเงิน มีระยะทางยาว 1,860 เมตร โดยเปลี่ยนท่อ PVC 3 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 60 ท่อน และท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 410 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คอมเมนต์