ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบหนองแขม หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบหนองแขม หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้ 

คอมเมนต์