กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ไปชำระภาษี ประจำปี 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.- 30 เม.ย. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โทร. 0-3678-6024

คอมเมนต์