โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชนและเยาวชน ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชนและเยาวชน ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น นำโดยท่านนายกสรรพวัฒน์ เกิดชนะ เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธี

คอมเมนต์