โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีการแสดงของเยาวชน การมอบของขวัญให้กับเยาวชน การมอบของที่ระลึกให้กับผู้พิการและการละเล่นและการแสดงต่างๆ มากมาย ภายในอบต.

 

  

  

คอมเมนต์