ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองวัดหลวง-บ้านไผ่แหลฃม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองวัดหลวง-บ้านไผ่แหลฃม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้ 

คอมเมนต์