ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายคันคลอง-บ้านไผ่แหลม (ลบ.ถ.64-012) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายคันคลอง-บ้านไผ่แหลม (ลบ.ถ.64-012) หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด เริ่มจากบริเวณนานายชาลี ถึงบริเวณนานายประพันธ์ ชุ่มบัว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.00-050 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้ 

คอมเมนต์