ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสุนันทา-หนองโพช หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายตลาด ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.โดยซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสุนันทา-หนองโพช หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายตลาด ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.โดยซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้ 

คอมเมนต์