ขอให้ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑลที่เดินมาภูมิลำเนาเข้ารายงานตัวต่อทีมอาสาโควิด ตำบลท้ายตลาด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดจึงขอแจ้งให้ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล ที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมเป็นต้นไป แจ้งรายงานตัวต่อทีมอาสาโควิด ได้ที่ รพ.สต.ท้ายตลาด เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเฝ้าระวังและควบคุมโรค และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

คอมเมนต์