อบต.ท้ายตลาดจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2558 อบต.ท้ายตลาดจัดโครงการถวายพระพรและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ.2558 

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางอบต.ได้มีกิจกรรมการถวายพระ รำถวายพระพร การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

คอมเมนต์