ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 และประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อตามประกาศแนบท้าย ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 เป็นต้นไป หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

คอมเมนต์