สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558

ด้วยอบต.ท้ายตลาดได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการต่างๆ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2558 บัดนี้ทางอบต.ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต.ท้ายตลาด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

คอมเมนต์