กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ไปชำระภาษี ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง มิถุนายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โทร. 0-3678-6024

คอมเมนต์