ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล้กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้าง ระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล้กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้ 

คอมเมนต์