ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคาดังนี้ 

คอมเมนต์