กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

อบต.ท้ายตลาด ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในตำบลท้ายตลาดทั้ง 7 หมู่บ้าน  ภายในวันที่ 10 ของเดือน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องเดินทางมารับที่ อบต.เอง

 

  

คอมเมนต์