สรุปราคากลางดครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร

คอมเมนต์