สรุปราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านผู้ใหญ่ประจบ)

คอมเมนต์