สรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองวัดหลวง-บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. โดยซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุดเสียหาย

คอมเมนต์