สรุปราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกุ่ม (ลบ.ถ.64-010) หมู่ที่ 7 โดยเริ่มจากบริเวณสามแยกศาลาประชาคม ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางสุวรรณ โตจาด

คอมเมนต์